โรงพยาบาลสัตว์ มายด็อก (My Dog Pet Hospital)
 
เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 ในนาม "มายด็อกคลินิค" และเปลี่ยนประเภทสถานพยาบาลเป็น "โรงพยาบาลสัตว์ มายด็อก"
ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553
 
เปิดให้บริการ : ทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่า สัตว์เลี้ยงของท่านจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่อยู่กับเรา ภายใต้การดูแลของ สพ.ญ.อรทัย ชัยเวชการ (สพ.บ., วท.ม.)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มายด็อก

ให้บริการครบวงจร : รักษาโรคสัตว์ทั่วไป X-Ray ผ่าตัดทำหมัน ผ่าคลอด
ขูดหินปูน โรคผิวหนังเรื้อรัง รับฝากเลี้ยงสุนัข และแมวทุกขนาด อาบน้ำ
ตัดขน และ Pet shop
CSR: เราเชื่อว่าทุกโรงพยาบาลสัตว์ย่อมตั้งใจพัฒนาคุณภาพ และบริการให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ แต่นอกเหนือจากนั้น เรายังตั้งใจทำโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้
ให้เป็นโรงพยาบาลสัตว์ของชุมชน ดังจะเห็นได้จาก เราจะมีกิจกรรมเพื่อตอบแทนชุมชน เช่น บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สุนัขและแมวจรจัด โดย
ไม่คิดค่าบริการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้เรายังได้รับความไว้วางใจในมาตรฐานให้เป็นโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการสอนสัตว์เล็กอีกด้วย โดยที่นี่จะมีนักศึกษา
จากคณะสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ มาฝึกปฏิบัติงานเป็นประจำทุกภาคการศึกษา
 
 
   
facebook