อัลบั้มภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลสัตว์ มายด็อก
   
พิธีเปิด รพส.โดยท่าน อ.พรพรรณ โภไคยอุดม ผศ.พ.อ.น.สพ.ดร.อุดม ทิพยมนตรี ร่วมพิธีเปิด
   
Bayer - Partner สำคัญ ได้รับเกียรติจากคุณ Elisabeth & Charlotte Wilms
เจ้าของโรงพยาบาลสัตว์จากประเทศเยอรมนีเข้าเยี่ยมชม
   
กิจกรรมปีใหม่ งาน CSR ฉีดวัคซีนฟรี
   
พาหมอทัวร์เกาหลี พาหมอทัวร์เกาหลี
   
พาหมอกับพนักงานทัวร์ตลาดน้ำ Prof.Dr.Thomas Blaha (TiHo Hannover Germany)
เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์
   
My Dog My BUTA BUTA@Floating Market
   
ฉลองปีใหม่ ทำบุญร้านด้วยการถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนฟรี
   
เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ของคุณ Elisabeth Wilms@WEK Tierarzt Praxis Germany ได้รับเกียรติจากProf.Dr.Thomas Blaha พาเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์
และห้องปฏิบัติการ@TiHo Germany
   
ชมการประกวดสุนัข@Germany ชมการประกวดสุนัข@Germany
   
น้องข้าวสวย หนึ่งในลูกค้าคนสำคัญ น้องพอล หนึ่งในลูกค้าคนสำคัญ
   
   
   
facebook